top of page

ליווי רוחני

אובדן אדם יקר, עשוי לטמון בחובו תחושות קשות ומעורר שאלות רבות הקשורות למשמעות, לאמונה ולתפיסות עולם.

הליווי הרוחני מתייחס למימד הנפשי הפנימי העמוק של האדם ומאפשר התייחסות עמוקה למקורות הרוח של האדם תוך שאלת שאלות וחיפוש משותף לתשובות בדבר משמעות, זהות, חיבור , שינוי אישי והתעלות .

 

כוחו של תהליך הליווי הרוחני הינו בהזדמנות ובהזמנה להיכנס לאותם מקומות על ידי קשב עמוק, תשומת לב וחיבור אנושי.

הליווי הרוחני מציע לאדם המתמודד עם קושי, מצוקה ואובדן, לזהות את משאביו הרוחניים, ולהעצים אותם כך שיהוו עבורו משענת בעת המשבר.

 

המלווים הרוחניים שלנו יכולים להוות בעבורכם סביבה תומכת , לעזור לכם לפגוש את הכאב ולמצוא בעצמכם מקורות השראה, משמעות ותקווה.

ליווי לתהליכי פרידה

ליווי של אדם בימיו האחרונים מעורר בקרב הקרובים לו מגון של תחושות ושאלות  

בימים אלו, כאשר לעיתים קרובות נעדרת מבני המשפחה והקרובים האפשרות לנוכחות פיסית לצד האדם הנוטה למות, עלולות להתווסף  גם תחושות של החמצה, אשמה ואכזבה.

חוסר הוודאות הנובע מהניתוק הפיסי עלול לייצר חרדה ומתח, לצד הכאב הכרוך בחוסר האפשרות להיות לצד האדם האהוב - להניח יד, לחבק ולהיפרד.

 

תפקידם של המלווים הרוחניים במפגש, הנו לסייע בהתמודדות עם הריחוק שנכפה עליכם מיקירכם בשעה קשה זו וללוות אתכם ב"מסע הפרידה" .

התהליך יאפשר לכם לבנות את "מסע הפרידה" המתאים והייחודי לכם ולהיתמך על ידי איש מקצוע מוסמך ומיומן.

 

המלווים הרוחניים בתוכנית ממעמקים הינם מלווים רוחניים מוסמכים הם אנשי מקצוע שעברו הכשרה מקצועית בהיקף של 800 שעות ועמדו בתנאי ההסמכה של העמותה לליווי רוחני .

הם בעלי ניסיון  רב בתחום הליווי לקראת המוות ובתהליכי השכול

רבים מהם עובדים בבתי חולים, הוספיסים ובתי אבות ומסייעים שם בתהליכי פרידה מהחיים  

 

אתם מוזמנים להיעזר במלווים הרוחניים שלנו בם בכל עת  –וללא כל עלות כספית

 

אנו מדגישים כי המפגשים הניתנים במסגרת ממעמקים נותנים תמיכה רגשית קצרת מועד בלבד ולא מהווים טיפול רגשי

bottom of page